Cát Mangan Greensand

1.950.000 

Model: Mangan Greensand

Kích thước hạt: 0.3-0.35mm
Tỷ trọng: 1.400kg/m3
Khoảng PH: 6,2 – 8,5
pH nước đầu vào: ≥ 7,0
Trạng thái vật lý: Dạng hạt
Màu sắc: Đen/Nâu sẫm

Cát Mangan Greensand

1.950.000