Than Gáo Dừa Wepar – GD1

510.000 

Mã: WP-GD1

  • Độ pH dung dịch 10 %: 5,9
  • Hàm lượng mất khi sấy ở 120 độ C trong 4 giờ: 15,2 %(m/m)
  • Hàm lượng tro ở 650 độ C: 3,61 %(m/m)
  • Độ cứng: 97,6 %
  • Chỉ số hấp thụ i-ốt (*): nhỏ hơn 200 mgI2/g
  • Quy cách: đóng gói bao nhựa 25 kg
vật liệu lọc nước sinh hoạt
Than Gáo Dừa Wepar – GD1

510.000