Than Hoạt Tính Ấn Độ Tradesia

– Xử lý khí và khí thải, loại bỏ các chất có mùi trong thực phẩm và bộ lọc tủ lạnh trong bếp, lọc điều hòa không khí và hệ thống ống xã.

– Khử mùi, khử màu các chất hữu cơ trong nước.

– Xử lý, lọc nước các ngành công nghiệp.

– Xử lý, lọc nước sinh hoạt, phục hồi nước ngầm.

– Xử lý nước thải các ngành dệt nhuộm, chế biến cao su, các ngành sản xuất,…

– Xử lý môi trường xử lý các chất ô nhiễm hóa học làm giảm hàm lượng COD, BOD trong nước.