Than Hoạt Tính A2 Wepar

1.350.000 

Mã: WP-A2

Thông số kỹ thuật:

pH dung dịch 10%: 5,9
Hàm lượng mất khi sấy ở 120oC trong 4 giờ: 1,99% (m/m)
Hàm lượng tro ở 650oC: 11,7% (m/m)
Độ cứng: 99,8%
Chỉ số hấp phụ i-ốt (*): 587 mgI2/g
Quy cách: đóng gói bao nhựa 25 kg

Than Hoạt Tính A2 Wepar

1.350.000